آغاز به کار مددکار اجتماعی تراجنسی در دادگاهی در هند برای نخستین بار

در هند برای اولین بار در ایالت غربی ماهاراشترا یک مددکار اجتماعی تراجنسی در دادگاه شهرِ نگپور استخدام شده است. ویدیا کامبل، به عنوان یکی از اعضای شورای حل اختلاف این دادگاه مشغول به کار شده است. ویدیا می گوید از به دست آوردن این موقعیت و تجربه جدید کاری اش احساس بسیار خوبی دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india-transgender-recognition/4248019.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *