تاکید کره جنوبی بر حضور آمریکا در گفت و گوها با کره شمالی

در پی دعوت رسمی کره شمالی از مون جای این، رئیس جمهوری کره جنوبی، احزاب سیاسی در آن کشور، واکنش های متفاوتی نشان داده اند. حزب دمکراتیک به رهبری آقای مون ، گفتگو با کره شمالی را اقدامی مهم برای برقراری صلح در شبه جزیره کره می داند. اما احزاب مخالف نسبت به نیات جنگ طلبانه کره شمالی هشدار داده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/koreas-diplomacy/4248011.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *