دانشمندان برای نخستین بار یک تخمک را در آزمایشگاه به مرحله رشد کامل رساندند

متخصصان درمان ناباروری در دانشگاه نیویورک و امپریال کالج لندن، این هفته برای نخستین بار موفق شدند که تخمک یا یاخته های جنسی زنانه را در آزمایشگاه به مرحله رشد و بلوغ کامل برسانند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4248161.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *