فناوری جدید، توان ستاره شناسان را برای کشف سیاره‌های شبیه زمین افزایش می‌دهد

ستاره شناسان می گویند دستگاه جدیدی که روی یک تلسکوپ نصب شده و هم اکنون آزمایش می شود توان آنان به جستجو برای یافتن سیاره هایی را که شبیه به زمین هستند افزایش می دهد. این تلسکوپ در صحرای آتاکامای شیلی قرار دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/looking-for-exoplanets/4248158.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *