چندین استاد دانشگاه و حقوقدان از سراسر دنیا از سرکوب و آزار بهائیان در ایران انتقاد کردند

بیست و پنج پروفسور، وکیل و قاضی برجسته از سراسر دنیا در نامه ای سرگشاده خطاب به محمدجواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر در ایران، که در روزنامه تایمز بریتانیا نیز چاپ شده است، خواستار اذعان وی به آزار و سرکوب بهائیان ایران و اقدام برای بهبود وضعیت این اقلیت دینی شده‌اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-bahais/4248140.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *