کمیته بین المللی المپیک، جنجال گوشی های سامسونگ را «سوء تفاهم» دانست

کميتۀ بين المللی المپيک می گوید جنجال ناشی از واکنش ورزشکاران ايرانی به گوشی های اهدايی شرکت سامسونگ در المپيک زمستانی کره جنوبی سوء تفاهمی بيش نبوده و رفع شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/olympic-2018-iran-samsung/4248014.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *