بحران سوریه، تنش بین ترکیه و کردها و نقش آمریکا، موضوع نشست بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها

بن بست در سوریه، آمریکا در بین ترکیه و کردها، موضوع مورد بحث یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن بود. گزارش فرهاد پولادی منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fdd-event-kurds-turkey/4248008.html