تحلیلگر مسائل خاورمیانه: اسرائیل و نیروهای وابسته به ایران در سوریه خواهان ادامه تنش نیستند

ارزیابی مناشه امیر، تحلیگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل درباره تنش نظامی بین اسرائیل و سوریه، پایداری آرامش کنونی مرز دو کشور و تاثیر سقوط یک فروند جنگنده اسرائیل در جریان این تنش.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-syria-israel/4249046.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *