فعال مدنی زندانی در ایران درخواست‌ها برای شکستن اعتصاب غذای خود را رد کرد

سهیل عربی، فعال مدنی و سیاسی زندانی در زندان مرکزی تهران، که برای اعتراض به انتقال غیرقانونی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، دو فعال مدنی و سیاسی دیگر از ازندان اوین به قرچک، دست به اعتصاب غذا زده است، می گوید تا تحقق هدفش دست از اعتصاب غذا بر نمی‌دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights-soheil-arabi/4248921.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *