مرگ استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان دو هفته پس از بازداشت

مرگ یک استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، پس از سپری شدن نزدیک به دو هفته از دستگیری او در زندان پرسش برانگیز شده است. مقامات قضایی ایران می‌گویند او خودکشی کرده است، خانواده او اما این ادعا را رد کرده و خواستار کالبد شکافی مستقل شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4249049.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *