نتایج یک پژوهش نشان می دهد که خروج از اتحادیه اروپا رشد اقتصادی بریتانیا را کاهش می‌دهد

در حالیکه هنوز توافقی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از آن اتحادیه صورت نگرفته است، پژوهشی که توسط دولت بریتانیا انجام شده و اخیرا به رسانه‌ها درز کرده هشدار می‌دهد که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است تا هشت درصد از رشد اقتصادی آن کشور کاسته شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/britain-brexit/4249044.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *