جزئیاتی از چند پایگاه ایران و دولت اسد که توسط اسرائیل در خاک سوریه هدف قرار گرفت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-iran-syria-/4250259.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *