سنای آمریکا بررسی اصلاح قانون مهاجرت آمریکا را آغاز می‌کند؛ آیا لاتاری ویزا حذف می‌شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-immigration/4250299.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *