گفتگوی کامل با «وحید زمانی» نویسنده و کارگردان نمایش نجواهایی از اعماق

وحید زمانی نویسنده و کارگردان نمایش «نجواهایی از اعماق» در گفتگو با بهنود مکری درباره این نمایش و ویژگی هیا آن توضیحاتی داد، اثری که محور اصلی آن خشونت علیه زنان ایرانی و نقض حقوق بشر است. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/art/4249041.html