اخراج یک ورزشکار ژاپنی به خاطر دوپینگ از المپیک

یک اسکی باز سرعتی ژاپن بخاطر دوپینگ از بازی های المپیک اخراج شد. دادگاه حکمیت ورزش روز سه شنبه اعلام کرد کِی سایتو داوطلبانه تعلیق موقتی اش از رقابت ها و ترک دهکده المپیک را پذیرفته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/olympic-japan-doping/4251993.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *