در جلسه کمیته اطلاعاتی سنا برای بررسی تهدیدات جهانی علیه آمریکا چه گذشت

کمیته منتخب اطلاعاتی سنا صبح سه شنبه با حضور مقامات ارشد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا برای بررسی تهدیدات جهانی علیه کشور تشکیل جلسه داد. مدیر اطلاعات ملی مدیر سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا مدیر آژانس امنیت ملی مدیراداره تحقیقات فدارل و همچنین دو تن دیگر از مدیران اطلاعاتی ایالات متحده در این حضور دارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/senate-intelligence-hearing/4251987.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *