دن کوتس، رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا: ایران همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم است

گزارش سالانه تهدیدهای جهانی علیه آمریکا
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/dan-coats-sot/4251847.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *