محبوبیت دوباره خودرهای شاسی‌بلند در نمایشگاه ماشین شیکاگو

خودروهای شاسی بلند در سال های ۲۰۰۰ در آمریکا، هنگامی که هم قیمت بنزین و هم مصرف این نوع خودروها بالا بود، جایشان را به خودروهای کوچکتر داده بودند که هم کم مصرفتر بودند و هم ارزانتر.
در سال های اخیر اما خودروهای شاسی بلند محبوبیت خود در بازار و در میان مصرف کنندگان آمریکایی دوباره بدست آورده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/chicago-auto-show/4254617.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *