نظرات مردم درباره وضعیت مالباختگان موسسات مالی در ایران

برنامه دیروز روی خط به وضعیت مالباختگان در ایران اختصاص داشت که در اینجا توجه شما را به بخشی از تلفنهای بینندگان این برنامه جلب می کنیم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4254214.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *