پرورش و صادرات زالو توسط یک شرکت مستقر در لهستان برای طب سنتی

طب سنتی و شیوه های درمانی آن، به رغم بحث انگیز بودن، در بسیاری از نقاط دنیا طرفدار پیدا کرده است. از همین رو، یک شرکت مستقر در لهستان، اقدام به پرورش زالو و صادرات آن به کشورهای دیگر کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/health-leeches/4254220.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *