دانش آموزان مدرسه‌ای که هدف تیراندازی قرار گرفت، خواستار اصلاح قوانین خرید سلاح شدند

دانش آموزان دبیرستانی در فلوریدا که در چهاردهم فوریه ۱۷تن از هم مدرسه ای هایشان را در تیراندازی یک مهاجم نوزده ساله از دست دادند، می گویند تا وقتی اقدامی برای از بین بردن تهدید اسلحه در مدارس صورت نگیرد، ساکت نخواهند نشست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/florida-shooting-reax/4261263.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *