استفاده از توانایی زنان مهاجر در کشورهای مقصد

زمانیکه پناهنده ای وارد کشوری دیگر می شود، شاید نتواند بسیاری از تعلقات با ارزشش را با خود ببرد، اما بسیاری از آنها توشه ارزشمندی همچون مهارت هایی که کسب کرده اند را با خود به همراه دارند،
توانایی هایی که آنها را در اداره مسیرِ جدید زندگی شان یاری می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/empowering-refugee-women/4274251.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *