بازار داغ خودروهای متصل در بارسلون؛ خودروهایی وصل به اینترنت بی‌سیم

امسال در همایش جهانی سالانهٔ گوشی همراه ۲۰۱۸ در بارسلون خودروهای متصل در شمار داغ‌ترین موضوعات هستند. یک خودروی متصل خودرویی است که به سامانهٔ دسترسی به اینترنت بی‌سیم مجهز می‌باشد این به خودرو اجازه می‌دهد تا دسترسی به اینترنت را با دستگاه‌های دیگر،هم در درون و هم در بیرون خودرو،به اشتراک بگذارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/spain-wmc-short-video/4274408.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *