در جلسه سخنرانی وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر چه اتفاقی افتاد

تعدادی از دیپلمات های عمدتا کشورهای غربی هنگام سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-human-rights-iran-wlk-out/4274268.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *