فشار دولت عراق به آوارگان برای بازگشت به خانه‌های‌شان پیش از انتخابات اردیبهشت

به گزارش نهادهای بين المللی امداد رسانی، دولت عراق خانواده های ساکن اردوگاه های آوارگان در استان انبار را به شدت تحت فشار گذاشته تا پيش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه به خانه هايشان برگردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-displaced/4274252.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *