روش دانشمندان بریتانیایی برای جداکردن دی اکسید کربن از دریا

دانشمندان هميشه به دنبال راهی کم هزينه اما مؤثر در جدا کردن دی اکسيد کربن از آب دريا بوده اند. دانشگاه يورک در بريتانيا به تازگی اعلام کرده با استفاده از يک روش جديد نه تنها موفق شده به اين هدف برسد، بلکه دريافته که هم چطور آن را در محل امنی نگهداری کند و هم از آن آلومينيوم بازيافتی به دست آورد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/extracting-co2-from-seawater-/4296999.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *