سفر سرزده وزیر دفاع آمریکا به کابل؛ آیا مذاکره با طالبان نزدیک است؟

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-afghanistan/4297012.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *