مبارزه زنان عربستان و ایران علیه تبعیض در جشنواره «جنوب از جنوب غربی» در تگزاس

مبارزه زنان علیه تبعیض جنسیتی در عربستان سعودی و سراسر جهان در دستور کار جشنواره جنوب از جنوب غربی ۲۰۱۸ قرار دارد که در آستین، تکزاس در حال برگزاری است. خبرنگار ما گابریل برباتی از آنجا گزارشی ارسال کرده که با هم می بینیم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sxsw-/4296616.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *