شاید ناتو دامنه خود را تا آسیا و اقیانوس آرام گسترش دهد

پيمان آتلانتيک شمالی، يا ناتو همانگونه که از اسمش بر می آيد، پيوند نظامی ميان کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی ست اما اکنون با توجه به رويدادهای جاری، بويژه تمايل کره شمالی به تقويت زرادخانه های اتمی و موشکی خود، در تلاش برای گسترش دامنۀ فعاليت هايش تا آسيا و حوزۀ اقيانوس آرام است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nato/4298417.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *