مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسیها: آمدن پمپئو فشار را بر اروپا برای اصلاح برجام زیاد می‌کند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fdd/4298656.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *