ایستگاه فضایی چین یکشنبه به کره زمین سقوط می کند

انتظار می رود ایستگاه فضایی چین که از کار افتاده و در فضا سرگردان است روز یکشنبه به زمین سقوط کند. در حالی که محل برخورد این ایستگاه به زمین معلوم نیست کارشناسان فضایی می گویند احتمال صدمه خوردن به انسانها در این برخورد فوق العاده کم است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-space-station/4325373.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *