شهروندان نگران تنزل ارزش ریال

در ایران همزمان با گران شدن دلار، مقامات از خروج میلیون ها دلار پول به خارج از کشور توسط مردم نگران از تنزل ارزش ریال خبر می دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/dollar-transferred-from-iran/4325569.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *