نگرانی از وضعیت دراویش زندانی در ایران

عفو بین الملل می گوید گزارشهائی که از وضعیت دراویش محبوس در ایران به این نهاد مدافع حقوق بشری رسیده است گویای وخامت حال جسمی و روحی آنان است. رها بحرینی پژوهشگر مسائل حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل در گفت وگو با بخش فارسی صدای آمریکا جزئیات بیشتری ارائه داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/raha-bahraini/4325560.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *