آیا روباتها رقیبان آینده نیروی کار هستند؟

تحقیقات نشان می دهد، کاربرد روز افزون روبات ها در حوزه های گوناگون، از جمله آموزش، مراقبت از سالمندان، ساختمان سازی و حمل و نقل، بهره وری را افزایش می دهد، اما همزمان این نگرانی به وجود آمده است که با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی، نیاز به نیروی کار انسانی از بین می رود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/robots-labors/4326601.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *