بازگشت ملاله به پاکستان

ملاله يوسف زای، نماد مقاومت و روشنگری دختران جوان علیه ديدگاههای تاريک و افراطی در خاورمیانه، این هفته در بازگشت به زادگاهش، پاکستان، که شش سال پیش صحنه شلیک گلوله طالبانی‌های مخالف تحصیل دختران به سرش بود، با استقبال گرم و پرشور مردم و مقامات مواجه شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pakistan-malala/4326694.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *