تاثیر اتاق‌های فکر بر سیاستگذاری در واشنگتن

اتاق فکر به موسسه های تحقیقاتی می گویند که کارشناسان آن برای سیاست گذاران حوزه های مختلف تحقیق می‌کنند. پیشتر این اندیشکده ها به علت نفوذشان بر سیاست گذاری در آمریکا مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، اما دولت پرزیدنت ترامپ در مقایسه با دولت های پیشین وابستگی بسیار کمتری به این موسسه‌ها دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-think-tanks/4326697.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *