تاثیر توافق اخیر در «موازنه قدرت» بین دولت بشار اسد و مخالفان مسلح

به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، گروه جیش الاسلام، آخرین گروه از مخالفان مسلح در غوطه شرقی، با خروج از این منطقه موافقت کرده است. این خبر هنوز توسط این گروه تائید نشده، اما در چند روز اخیر مذاکراتی فشرده بین نمایندگان طرفین جریان داشته است.
هوشمند میرفخرایی از صدای آمریکا در این باره توضیح می دهد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-opposition/4326693.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *