جنگل زدایی در مناطق استوایی و آینده صنعت شکلات سازی

شکلات یکی از شیرینی هایی است که در سراسر جهان محبوبیت دارد؛ محصولی که از دانه های میوه درخت کاکائو تولید می شود. گروه های فعال محیط زیست از علاقمندان شکلات می‌خواهند به جنگل زدایی در مناطق استوایی به منظور کشت درخت کاکائو توجه کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/chocolate-environment/4326691.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *