سال نو آسوریان عراق با هزار فانوس

آسوری‌های عراق امسال فرا رسيدن سال نو خود را با نورانی کردن آسمان موصل ویران شده در جریان جنگ با پیکارجویان خلافت اسلامی، داعش، جشن گرفتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/assyrian-new-year/4326596.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *