غذاهای سازگار با محیط زیست

کارشناسان در پی یافتن راه هایی هستند تا به کمک آن ضمن حفظ محیط زیست، غذا برای جمعیت کره زمین که پیش بینی می‌شود در چند دهه آینده از مرز ده میلیارد بگذرد، تامین شود. تهیه غذاهایی که تاثیر مخرب کمتری بر محیط زیست بگذارد و خوشمزه باشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/planet-friendly/4326594.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *