پاپ خواهان پایان دادن به جنگ داخلی سوریه شد

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در مراسمی که یکشنبه ۱۲ فروردین به مناسبت عید پاک در واتیکان برگزار شده بود خواستار پایان جنگ داخلی سوریه و مصائب انسانی ناشی از آن شد؛ جنگی هفت ساله که به کشته شدن تقریبا ۴۰۰ هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر دیگر منجر شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/pope-easter/4326598.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *