گفتگوی نوروزی با «شبنم رضائی» تهیه کننده انیمیشن

شبنم رضائی تهیه کننده انیمیشن و مدیر استودیوهای «بیگ بد بو» در گفتگو با بهنود مکری درباره دهمین سال فعالیت این شرکت و معرفی فرهنگ و سنت های ایرانی از طریق انیمیشن توضیحاتی داد. در این برنامه به مناسبت نوروز کارتون «بابک و دوستان، نخستین نوروز» نیز پخش شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4326770.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *