فیسبوک و اطلاعات کاربران

پیامد ناشی از فاش شدن و فروش اطلاعات خصوصی میلیون ها کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک همچنان ادامه دارد. قانونگذاران ایالات متحده و اروپا خواستار آن هستند که مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک در این مورد شهادت دهد و نهادهای قانونگذار رسیدگی به این مساله را اغاز کرده اند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/facebook-privacy/4326597.html