آیا پیروزی السیسی در انتخابات مصر با ۹۷ درصد آرا نشانه محبوبیت اوست؟

کمیسیون انتخابات مصر روز دوشنبه عبدالفتاح السیسی را، با کسب بیش از ۹۷ درصد کل آرا، رسما پیروز انتخابات هفته گذشته اعلام کرد. تنها رقیب او، یک سیاستمدار نه چندان شناخته شده بود که خود از حامیان آقای السیسی بوده و توانست تنها کمتر از ۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/egypt-presidential-vote-sisi/4329016.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *