خطرات غذا خوردن در رستوران

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه جورج واشنگتن و برکلی در کالیفرنیا، نشان می دهد که غذا خوردن در رستوران ها، خطر جذب ماده شیمیایی فتالات را تا سی و پنج درصد افزایش می دهد.
گرارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4327659.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *