درگذشت وینی ماندلا

سیریل رامپاروسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی می گوید،مرگ وینی ماندلا ضایعه ایست که مردم آن کشور و تمام مبارزان راه آزادی را جریحه دار کرده است.وینی ماندلا همسر سابق نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی که خود یکی از مبارزان ضد تبعیض نژادی بود، روز گذشته در سن ۸۱ سالگی در شهر کیپ تاون درگذشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mandela-death/4330370.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *