درگیری تظاهرکنندگان کشمیری با سربازان هندی

درگیری تظاهرکنندگان کشمیری با سربازان هندی امروز نیز ادامه داشت. مقام های هندی می گویند علمیات ضد تروریستی ارتش در سه روز اخیر به کشته شدن ۱۳ شبه نظامی و سه نفر از غیرنظامیان منجر شده است.
گزارش هوشمند میرفخرائی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/india-kashmir-clashes/4330628.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *