روبات ها در خدمت افزایش بهره وری

تحقیقات نشان می دهد، کاربرد روز افزون روبات ها در حوزه های گوناگون، از جمله آموزش، مراقبت از سالمندان، ساختمان سازی، حمل و نقل و خرده فروشی، بهره وری را افزایش می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/robots-and-human/4330367.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *