معرفی فرهنگ و سنت های ایرانی از طریق انیمیشن

شبنم رضائی تهیه کننده انیمیشن در گفتگو با بهنود مکری درباره ده سالگی استودیوی«بیگ بد بو» و معرفی فرهنگ و سنت های ایرانی از طریق انیمیشن توضیحاتی داد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shabnam-rezaei/4329123.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *