وزیر خارجه چین: باید روشی منطقی درمورد مساله اتمی شبه جزیره کره اتخاذ کرد

وزیر خارجه چین امروز سه شنبه گفت همه طرفین باید روشی منطقی درمورد مساله اتمی شبه جزیره کره اتخاذ کنند تا بتوان مساله را از طریق دیالوگ و مذاکره حل کرد.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-korean-peninsula/4330630.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *